قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)
 صفحه اصلی

قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)

ارائه دهنده:

استاد: شراره خطيبي

شهریه دوره: رایگان

قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 20 مهر 1400، 7:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.