پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل -نوبت 3
 صفحه اصلی

پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل -نوبت 3

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مهرداد حمیدی نصر

شهریه دوره: رایگان

داشبوردهای مدیریتی در اکسل

تاریخ شروع: چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400، 6:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400، 8:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.