مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37
 صفحه اصلی

مديريت ارتباط با مشتري -نوبت 37

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 16 اردیبهشت 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 23 اردیبهشت 1400، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.