مديريت اجرايي-نوبت 143
 صفحه اصلی

مديريت اجرايي-نوبت 143

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: عقيل تقي زاده

شهریه دوره: رایگان

مبانی مدیریت

مدیریت منابع انسانی

حسابداری برای مدیران

قانون کار و تأمین اجتماعی

مدیریت بازرگانی

مدیریت رفتار سازمانی

اقتصاد

مدیریت بازاریابی و فروش

تفکر سیستمی

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 28 اردیبهشت 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.