مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3
 صفحه اصلی

مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 28 اردیبهشت 1400، 3:00 عصر

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 4 خرداد 1400، 5:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.