تربیت مدیرعامل حرفه ای
 صفحه اصلی

تربیت مدیرعامل حرفه ای

ارائه دهنده: نمایندگی استان مرکزی

استاد: نمایندگی استان مرکزی

شهریه دوره: رایگان

این دوره به صورت اختصاصی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: جمعه، 5 مهر 1398، 8:00 صبح

تاریخ پایان: جمعه، 15 آذر 1398، 10:00 صبح

به مدت: 1682 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.