مدیریت فرایند ها اختصاصی شرکت امداد خودرو
 صفحه اصلی

مدیریت فرایند ها اختصاصی شرکت امداد خودرو

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: سعيد امامي

شهریه دوره: رایگان

1-8-15-22تیرماه 1400

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 1 تیر 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 8 تیر 1400، 4:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.