مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95
 صفحه اصلی

مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: بابك مرواني

شهریه دوره: رایگان

27 خرداد

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 27 خرداد 1400، 8:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 3 تیر 1400، 10:00 صبح

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.