حسابداری مالي ویژه مديران غيرمالي-نوبت 4
 صفحه اصلی

حسابداری مالي ویژه مديران غيرمالي-نوبت 4

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: علیرضا مقدم سردرودیان

شهریه دوره: رایگان

شروع دوره از 31 خرداد

تاریخ شروع: دوشنبه، 31 خرداد 1400، 3:00 عصر

تاریخ پایان: دوشنبه، 7 تیر 1400، 5:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.