قراردادهای بین المللی
 صفحه اصلی

قراردادهای بین المللی

ارائه دهنده: دکتر مسعود حیدری

استاد:

این دوره شامل تشریح قراردادهای بین المللی اقتصادی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی، انتقال تکنولوژی، نمایندگی ، کنسرسیوم ، Joint Venture ، J.V.Company، BuyBack  و BOT و امثالهم می باشد.

در این دوره آموزشی که حاصل بیش از 45 سال تجربه در مذاکره و عقد حدود 400 قرارداد بین المللی می باشد، به تشریح چگونگی شکل گیری موضوع قرارداد (پروژه)، چگونگی انعقاد قرارداد بین المللی و مراحل رشد آن ، گامهای پیش از شرکت در مذاکرات بین المللی، مفادی که باید درباره آنها مذاکره نمود، و تشریح جزئیات 146 ماده مهم از مواد قراردادهای موضوع این دوره پرداخته می شود.

همچنین موضوعاتی مانند تامین منابع مالی پروژه ها از داخل و خارج از کشور و نیز نحوه مدیریت قرارداد پس از انعقاد آن شرح داده خواهد شد.

معرفی دوره آموزشی قراردادهای بین المللی

در این دوره مطالب زیر را خواهیم آموخت:

چگونگی شكل گیری موضوع قراردادها
چگونگی انعقاد قرارداد بین المللی و مراحل رشد آن
بررسی 14 گام قبل از شركت در مذاكرات بین المللی
در مورد چه چیزهایی مذاكره كنیم؟ (تشریح تفصیلی 146 ماده مهم و پرکاربرد در قراردادها)
معرفی و شناخت چهار نهاد
 •  General Contractor  
 •  Joint Venture
 • Joint Venture Company
 •  Consortium
انواع سه گانه قراردادهای نمایندگی و تفاوت های آن ها
 •  Exclusive
 •  Non – Exclusive
 •  Sole Agency Agreement
قراردادهای نوع B
 •  Buy Back
 • B.O.T
قرارداد نوع C
 • Consultancy Agreement
قراردادهای نوع E
 • Basic Engineering Services
 • Detailed Engineering Services
 • Engineering Services Contract
قراردادهای EP

 • Engineering & Procurement

قراردادهای EPC

 • Engineering & Procurement and Construction

قراردادهای EPCC

 • Engineering , Procurement, Construction and Commissioning  

قراردادهای EPCCM
 • Engineering & Procurement & Construction & Commissioning and Management
قراردادهای مدیریت پروژه
 • Project  Management Contract
قراردادهای کلید دردست
 • Semi Turnkey Contract
 • Semai Turnkey Contract
تامین مالی پروژه ها شامل داخلی، خارجی و تركیب آن دو
معرفی مكانیزم های تامین مالی خارجی
تامین منابع مالی از طریق خطوط اعتباری بین دو کشور
خطوط اعتباری كوتاه مدت بین بانكی جهت گشایش اعتبارات اسنادی
 • Refinance
مدیریت اجرای قرارداد
 • Contract Management

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و سوم

جلسه بیست و چهارم

تاریخ شروع: یکشنبه، 1 تیر 1399، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

این دوره محدودیت زمانی کوتاه مدت برای انجام هر کدام از بخش های دوره ندارند و دانش پذیر می تواند با هر سرعتی که می تواند ظرف مدت پیش بینی شده با استفاده از محتوای آموزشی از پیش تعیین شده نسبت به فراگیری اقدام نمایند. دسترسی دانش پذیران به محتوای درسی دارای محدودیت شش ماهه می باشد.

گذراندن این دوره منجر به صدور گواهینامه از سوی سازمان مدیریت صنعتی نخواهد شد.