مديريت جامع بازاریابی-نوبت 24
 صفحه اصلی

مديريت جامع بازاریابی-نوبت 24

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: دکتر شادی گلچین فر

شهریه دوره: رایگان

اصول بازايابي

تاریخ شروع: شنبه، 26 تیر 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.