قراردادهای داخلی- اختصاصی شرکت مدیران خودرو
 صفحه اصلی

قراردادهای داخلی- اختصاصی شرکت مدیران خودرو

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: اميرعباس علاالديني

شهریه دوره: رایگان

10-12-17-19-24-26-31مرداد و 2شهريور1400

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 5 مرداد 1400، 5:00 عصر

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 12 مرداد 1400، 7:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.