مهندسي فروش و فروش هاي حضوري-اختصاصي محک
 صفحه اصلی

مهندسي فروش و فروش هاي حضوري-اختصاصي محک

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: امير بختائي

شهریه دوره: رایگان

2-9-16-23-30مردادو 6شهريور

تاریخ شروع: شنبه، 2 مرداد 1400، 3:00 عصر

تاریخ پایان: شنبه، 9 مرداد 1400، 5:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.