پياده سازي هوش تجاري و داشبوردهاي مديريتي در اكسل-نوبت 4
 صفحه اصلی

پياده سازي هوش تجاري و داشبوردهاي مديريتي در اكسل-نوبت 4

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مهرداد حمیدی نصر

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: چهارشنبه، 30 تیر 1400، 6:00 عصر

تاریخ پایان: چهارشنبه، 30 تیر 1400، 8:00 عصر

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.