حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4
 صفحه اصلی

حسابداري ارزش منابع انساني-نوبت 4

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: مهرداد حمیدی نصر

شهریه دوره: رایگان

شروع دوره از3 مرداد

تاریخ شروع: یکشنبه، 3 مرداد 1400، 5:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 10 مرداد 1400، 7:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.