جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو
 صفحه اصلی

جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

ارائه دهنده: سيمين حبيبي

استاد:

جلسه دوره DBA صنعت خودرو

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 12 مرداد 1400، 2:00 عصر

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.