ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14
 صفحه اصلی

ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع- نوبت 14

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 1 مهر 1400، 9:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 1 مهر 1400، 11:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.