حل خلاق مساله-نوبت 3
 صفحه اصلی

حل خلاق مساله-نوبت 3

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: سيد عليرضا شجاعی

شهریه دوره: رایگان

18 مهر دوره مجازی حل خلاق مساله

تاریخ شروع: یکشنبه، 18 مهر 1400، 5:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 25 مهر 1400، 7:00 عصر

به مدت: 170 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.