کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب تعالی سازمانی - پاییز 1400
 صفحه اصلی

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب تعالی سازمانی - پاییز 1400

ارائه دهنده: شوري يميني راد

استاد: morteza akhavan

شهریه دوره: رایگان

تاریخ شروع: شنبه، 17 مهر 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 30 دی 1400، 2:00 صبح

به مدت: 2474 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.