بازرگاني مقدماتي 1
 صفحه اصلی

بازرگاني مقدماتي 1

ارائه دهنده: شهناز بهبودي

استاد: محمود استقلال

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 27 آبان 1400، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 27 آبان 1400، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.