اکسل کاربردی نوبت 14
 صفحه اصلی

اکسل کاربردی نوبت 14

ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی

استاد: Ali mohammad Yazdi

شهریه دوره: رایگان

این دوره ویژه دانشجویان دوره های حضوری می باشد

تاریخ شروع: یکشنبه، 17 فروردین 1399، 12:00 عصر

تاریخ پایان: یکشنبه، 14 اردیبهشت 1399، 2:00 عصر

به مدت: 674 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.