مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6
 صفحه اصلی

مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

ارائه دهنده: اعظم السادات ميرآقاسي

استاد:

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 23 تیر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 23 تیر 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.