دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو
 صفحه اصلی

دوره مديران SBU اختصاصي شركت رايزكو

ارائه دهنده: آرزو موسوي

استاد:

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 17 آذر 1401، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 17 آذر 1401، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.