دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22
 صفحه اصلی

دوره قانون تجارت _ اختصاصي شركت زربام پارت _ 1402/05/22

ارائه دهنده: آرزو موسوي

استاد:

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 19 مرداد 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: پنج‌شنبه، 19 مرداد 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.