رهبران صنعت ساختمان _ وردی تیر1402
 صفحه اصلی

رهبران صنعت ساختمان _ وردی تیر1402

ارائه دهنده: فاطمه رجاور

استاد:

امكان سنجي و تعريف پروژه

مديريت بازاريابي

قراردادهاي حقوقي

مديريت استراتژيك

قوانين ساخت و ساز شهري

اصول و فنون مذاكره

آينده پژوهشي در صنعت ساختمان

تحول ديجيتال در صنعت ساختمان

تحليل بازار

حسابداری

روشهای تامین مالی

تاریخ شروع: چهارشنبه، 25 مرداد 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.