توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان
 صفحه اصلی

توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

ارائه دهنده: منيره حاصلي

استاد:

دانستنی های اساسی ویژه هیئت مدیره و مدیران عامل

استراتژی برای مدیران عامل

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 28 شهریور 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: نامحدود

به مدت: نامحدود

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.