رهبران صنعت ساختمان _ورودی آذر 1402
 صفحه اصلی

رهبران صنعت ساختمان _ورودی آذر 1402

ارائه دهنده: فاطمه رجاور

استاد:

قوانين ساخت و ساز شهري

مديريت استراتژيك

قراردادهاي حقوقي در صنعت ساختمان

اصول تعریف پروژه های ساختمانی

اصول و فنون مذاكره

مديريت بازاريابي

اقتصاد

تاریخ شروع: پنج‌شنبه، 16 آذر 1402، 8:00 صبح

تاریخ پایان: دوشنبه، 28 اسفند 1402، 7:39 عصر

به مدت: 2460 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.