دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران
 صفحه اصلی

دوره بازاريابي و برند _ اختصاصي شركت ستاره ايران

ارائه دهنده: آرزو موسوي

استاد:

تاریخ شروع: سه‌شنبه، 28 آذر 1402، 12:00 صبح

تاریخ پایان: سه‌شنبه، 28 آذر 1402، 2:00 صبح

به مدت: 2 ساعت

هنوز نحوه برگزاری مشخص نشده است.