آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
جلسه واحد آموزش

جلسه واحد آموزش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: 100,000 ریال
جلسه گروه هیئت علمی HR

جلسه گروه هیئت علمی HR

ارائه از: نامشخص
هزینه دوره: رایگان 
جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

جلسه پیرامون دوره DBA صنعت خودرو

ارائه از: سيمين حبيبي
هزینه دوره: رایگان 
جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

جلسه چگونگی ادامه همکاری با سازمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه شوراي مديران

جلسه شوراي مديران

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

جلسه هم انديشي درخصوص برگزاري دوره

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان