آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
سبد قابلیت های روسای دفاتر مدیران-نوبت 6

سبد قابلیت های روسای دفاتر مدیران-نوبت 6

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جذب و استخدام و شایسته گزینی-نوبت 19

جذب و استخدام و شایسته گزینی-نوبت 19

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامین اجتماعي-نوبت 76

قانون کار و تامین اجتماعي-نوبت 76

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
ارزيابي و مديريت و عملكرد كاركنان-نوبت 2

ارزيابي و مديريت و عملكرد كاركنان-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت 75

قانون کار و تامين اجتماعي-نوبت 75

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت عمومي-نوبت 3

مديريت عمومي-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان