لیست دوره‌های تخصصی
 مديريت محصول

مديريت محصول

ارائه از: مريم رسول اف
دوره آموزش مجازي _ بازآموزي ارزيابان جايزه ملي انرژي

دوره آموزش مجازي _ بازآموزي ارزيابان جايزه ملي انرژي

ارائه از: زهرا مرادي
مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه _ نوبت 5

مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه _ نوبت 5

ارائه از: مهدي عسگري
مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

مفاهيم برنامه ريزي و کنترل پروژه-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی

این دوره شامل تشریح قراردادهای بین المللی اقتصادی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی، انتقال تکنولوژی، نمایندگی ، کنسرسیوم ، Joint Venture ، ...

ارائه از: دکتر مسعود حیدری