آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
 نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

نظام آراستگي در محيط كار (( 5S )) اختصاصي شركت / مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني/ اختصاصي شركت مديران خودرو

مهارت هاي ارتباطي و رفتار سازماني/ اختصاصي شركت مديران خودرو

ارائه از: علي جمالو
آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

آيين نگارش و مكاتباب اداري / اختصاصي شركت پارس تامين

ارائه از: علي جمالو
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح مقدماتي )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح مقدماتي )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي (( سطح متوسط )) / شركت ام آي سرويسزليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو
دوره خود آگاهي  / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش

دوره خود آگاهي / اختصاصي شركت _ ام آي سرويسز ليميتد كيش

ارائه از: علي جمالو