لیست دوره‌های تخصصی
توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

ارائه از: منيره حاصلي
رهبران صنعت ساختمان _ آنلاين

رهبران صنعت ساختمان _ آنلاين

ارائه از: فاطمه رجاور
رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22

رهبران صنعت ساختمان _ گروه اول _ 1402/04/22

ارائه از: فاطمه رجاور
رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22

رهبران صنعت ساختمان _ گروه دوم _ 1402/04/22

ارائه از: فاطمه رجاور
Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

ارائه از: مهدیس موسوی
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: منيره حاصلي