لیست دوره‌های تخصصی
دوره DBA مشترک با دانشگاه Jean Moulin Lyon III

دوره DBA مشترک با دانشگاه Jean Moulin Lyon III

ارائه از: شراره خطيبي
جلسه هیئت علمی-تست

جلسه هیئت علمی-تست

ارائه از: نامشخص
توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

توسعه مهارت های حرفه ای ویژه مدیران عامل هلدینگ فولاد خوزستان

ارائه از: منيره حاصلي
Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

Post MBA گرايش هوش كسب وكار و علم داده نوبت 1

ارائه از: مهدیس موسوی
کاردانی بازرگانی نوبت 14

کاردانی بازرگانی نوبت 14

ارائه از: منيره حاصلي
Post MBA in Data Science

Post MBA in Data Science

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی