لیست دوره‌های تخصصی
DBA _ دوره در سطح دكتراي حرفه اي  مديريت كسب و كار _ ويژه شركت فرهنگي ورزشي سايپا

DBA _ دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار _ ويژه شركت فرهنگي ورزشي سايپا

ارائه از: شراره خطيبي
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 17

ارائه از: شراره خطيبي
 DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

DBA- دوره درسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار- نوبت 16

ارائه از: شراره خطيبي
DBA-Lyon6

DBA-Lyon6

ارائه از: شراره خطيبي
DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

DBA-مدیر تضمین کیفیت مشترک با پژوهشگاه استاندارد

ارائه از: شراره خطيبي
DBA صنعت خودرو و قطعه سازی مشترک با دانشگاه علم و صنعت

DBA صنعت خودرو و قطعه سازی مشترک با دانشگاه علم و صنعت

ارائه از: سيد عليرضا شجاعی