لیست دوره‌های تخصصی
مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

مديريت در عصر انقلاب صنعتي چهارم و تحولات نوظهور

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

معرفی برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا) و نشست‌های پرسش و پاسخ

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
جلسه نمايندگي ها

جلسه نمايندگي ها

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

سطح اول برنامه پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران (شمسا)

برنامه‌ی “استعدادیابی و پرورش مشاوران حرفه‌ای مدیریت ایران”، با رویکردی نوین بر پایه‌ی شناسایی، ...

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
همايش عرصه يادگيري

همايش عرصه يادگيري

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی