لیست دوره‌های تخصصی
دوره مجازي اصول و فنون مذاكره

دوره مجازي اصول و فنون مذاكره

ارائه از: زهرا مقدم
بازرگاني پيشرفته _ (( نوبت 6 ))

بازرگاني پيشرفته _ (( نوبت 6 ))

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني مقدماتي   _   ( نوبت 11)

بازرگاني مقدماتي _ ( نوبت 11)

ارائه از: شهناز بهبودي
مذاكرات تجاري 9

مذاكرات تجاري 9

ارائه از: شهناز بهبودي
بازرگاني مقدماتي نوبت 4

بازرگاني مقدماتي نوبت 4

ارائه از: سيده فاطمه مقيمي
بازاريابي ديجيتال - نوبت 33

بازاريابي ديجيتال - نوبت 33

ارائه از: شهناز بهبودي