آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

ارائه از: علي عياري
دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

دوره مديريت بازاريابي صنعتي - نوبت 2

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
دوره مديريت ارتباط با مشتري نوبت 39

دوره مديريت ارتباط با مشتري نوبت 39

ارائه از: فرانک جواهردشتي
مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

مهندسي فروش و فروشهاي حضوري نوبت 98

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

جامع مدرسه حرفه اي فروش- نوبت 5

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی