لیست دوره‌های تخصصی
مديريت بازاريابي صنعتي  _  شركت ايده گزين ارتباطات  روماك  (اسنپ Snapp)

مديريت بازاريابي صنعتي _ شركت ايده گزين ارتباطات روماك (اسنپ Snapp)

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
جامع بازاريابي _1401/10/26

جامع بازاريابي _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

مديريت ارتباط با مشتري _1401/10/26

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

مدرسه حرفه اي فروش _ 1401/10/25

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

مدرسه حرفه اي فروش / نوبت 6

ارائه از: اعظم السادات ميرآقاسي
دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

دوره مديريت جامع بازاريابي نوبت 26

ارائه از: علي عياري