لیست دوره‌های تخصصی
دوره ارتباطات و تبليغات _ مدرس دكتر عاملي

دوره ارتباطات و تبليغات _ مدرس دكتر عاملي

ارائه از: آرزو موسوي
روش هاي حفظ ونگهداري اسناد _ مدرس سركار خانم پيروي

روش هاي حفظ ونگهداري اسناد _ مدرس سركار خانم پيروي

ارائه از: آرزو موسوي
دوره مدیریت کسب و کار ـ مدرس آقای ثقه الاسلامی

دوره مدیریت کسب و کار ـ مدرس آقای ثقه الاسلامی

ارائه از: آرزو موسوي
دوره فرايند هاي فروش و قيمت گذاري _ مدرس دكتر همايون

دوره فرايند هاي فروش و قيمت گذاري _ مدرس دكتر همايون

ارائه از: آرزو موسوي
دوره آشنايي با مفاهيم بازاريابي ونشان تجاري _ شركت آرين پارس موتور لاماري

دوره آشنايي با مفاهيم بازاريابي ونشان تجاري _ شركت آرين پارس موتور لاماري

ارائه از: آرزو موسوي