آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب تعالی سازمانی - پاییز 1400

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب تعالی سازمانی - پاییز 1400

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
دوره های تعالی سازمانی - اختصاصی ورق خودرو

دوره های تعالی سازمانی - اختصاصی ورق خودرو

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
دوره اختصاصی تعالی سازمانی - فولاد هرمزگان

دوره اختصاصی تعالی سازمانی - فولاد هرمزگان

ارائه از: شوري يميني راد
هزینه دوره: رایگان 
دوره تعالی و مالی

دوره تعالی و مالی

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تدوین اظهارنامه - SWTW

دوره تدوین اظهارنامه - SWTW

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تربیت ارزیاب 1400

دوره تربیت ارزیاب 1400

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان