با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است:

«ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استفاده ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های نوین. در مواردی که امکان برقراری دوره حضوری و ملاقات استاد و دانشجو فراهم نباشد و یا ازلحاظ اقتصادی با هزینه زیاد همراه باشد.»

همچنین ذینفعان و مخاطبین آموزش های مجازی به شرح ذیل تعریف گردیده اند:

 1. دانش پذیران:
  • افرادی که به دلیل دوری مسافت امکان دسترسی به کلاس حضوری راندارند.
  • افرادی که به دلیل مشغله کاری امکان حضور در کلاس را ندارند.
  • سازمانهایی که تمایل به برگزاری دوره های آموزشی گروهی / روتین برای کارکنان خود دارند.
 2. اساتید و مدرسین:
  • افرادی که به دلیل دوری مسافت امکان تدریس حضوری را ندارند.
  • افرادی که به دلیل مشغله کاری امکان تدریس حضوری را ندارند.
  • افرادی که به دلیل جسمانی امکان تدریس حضوری را ندارند.
  • افرادی که حضور فیزیکی آنها در کلاس مستلزم صرف هزینه زیاد است.

همچنین در راستای تحقق مسیر پیش بینی شده، همکاری و مشارکت شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی بهره خواهد برد. بدین منظور مدل همکاری ای ترسیم گردیده که طی آن سازمان مدیریت صنعتی با معرفی دوره های آموزشی پر مخاطب و نیز دوره هایی که برگزاری حضوری آنها مستلزم دعوت مدرس از تهران و یا سایر نقاط کشور و یا مدرسین مقیم خارج از کشور می باشد را به صورت متمرکز و در بستر نرم افزاری و سخت افزاری پیش بینی شده به شبکه نمایندگی های سازمان معرفی و ثبت نام دانشجو از سوی نمایندگی های سازمان متناسب با ظرفیت و تقاضای حیطه جغرافیایی تحت پوشش صورت می گیرد و سازمان مدیریت صنعتی پس از ثبت نام نسبت به برگزاری دوره آموزشی به صورت مجازی اقدام و در پایان دوره گواهینامه پایان دوره به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

همچنین اعضای شبکه نمایندگی سازمان در این بستر نسبت به معرفی دوره های آموزشی آنلاین خود نموده و سایر اعضا متناسب با ظرفیت و تقاضای حیطه جغرافیایی تحت پوشش نسبت به معرفی و ثبت نام دانش پژوهان محلی اقدام و بدین ترتیب حیط آموزش به لطف بهره گیری از تکنولوژی از حیطه محلی به گستره کشوری و حتی فرامرزی تبدیل می گردد. و امکان بهره مندی و فرصت برابر برای گلیه دانش پژوهان از خدمات آموزشی سازمان مدیریت صنعتی و شبکه نمایندگی های آن فراهم می گردد.

از جمله امکانات سیستم آموزش مجازی سازمان مدیریت صنعتی می توان موارد زیر را نام برد: