اعلانات سایت

راهنماي سريع مشكلات دوره هاي مجازي آنلاين

 
عکس سازمان مدیریت صنعتی
راهنماي سريع مشكلات دوره هاي مجازي آنلاين
از سازمان مدیریت صنعتی در شنبه، 29 شهریور 1399، 9:02 صبح
 

اين فايل به شما در حل مشكلات احتمالي كه ممكن است در زمان استفاده از سامانه آموزش مجازي با آن برخورد كنيد، كمك خواهد كرد:

راهنماي سريع مشكلات فني دوره هاي مجازي آنلاين