آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه دوم اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

مديريت زمان گروه اول اختصاصي شركت mi

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
نحوه تهيه صورتهاي مالي-نوبت 1

نحوه تهيه صورتهاي مالي-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

تازه های اینکوترمز-ویژه شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره پرورش متخصص تعالي سازماني سطح 1

دوره پرورش متخصص تعالي سازماني سطح 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

کارگاه حسابداری ویژه سازمانهای مردم نهاد

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان