آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره مديريت منابع انساني اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

تفکر استراتژیک اختصاصی نقش اول کیفیت

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله اختصاصی شرکت رایان سایپا

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

دوره اصول نامه نگاري اختصاصي سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها)

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

مديريت جامع بازرگاني 1 -نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه دفتر تخصصي

جلسه دفتر تخصصي

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان