آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
قوانین و مقررات بیمه و  تامین اجتماعی اختصاصی شرکت مدیران خودرو

قوانین و مقررات بیمه و تامین اجتماعی اختصاصی شرکت مدیران خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
هوش هیجانی  اختصاصی شرکت پاکوش

هوش هیجانی اختصاصی شرکت پاکوش

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مدیریت فرایند ها اختصاصی شرکت امداد خودرو

مدیریت فرایند ها اختصاصی شرکت امداد خودرو

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداری مالي ویژه مديران غيرمالي-نوبت 4

حسابداری مالي ویژه مديران غيرمالي-نوبت 4

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

مهندسي فروش و فروش هاي حضوری-نوبت 95

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
مديريت عمومي-نوبت 3

مديريت عمومي-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان