آموزش مجازی

با ورود به عصر اطلاعات، آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش مجازی  به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. امروزه به لطف پیشرفت روز افزون تکنولوژی، آموزش مجازی نیز به نحوی دچار تحول گردیده است که محیط آن شامل اکثر ویژگی هاي محیط فیزیکی کلاس درس است و یادگیرندگان از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتوای آموزشی را دریافت می کنند و دائما با استاد و سایر هم کلاسی ها در تعامل می باشند.

از این رو سازمان مدیریت صنعتی نیز با بهره مندی از تجربه بیش از نیم قرن آموزش و مشاوره در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار، در راستای رسالت خویش و هم گام با پیشرفت فناوری های آموزشی و تغییرات محیطی و نیازمندی های جامعه مخاطب در جهت استفاده از آموزش مجازی گام برداشته است و راهبرد خود را در این حوزه اینچنین مشخص نموده است.

ادامه

لیست دوره‌های تخصصی
حسابداري ويژه مديران غيرمالي-نوبت 3

حسابداري ويژه مديران غيرمالي-نوبت 3

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري مالياتي-نوبت 66

حسابداري مالياتي-نوبت 66

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
تهيه صورتهاي مالي و يادداشت هاي همراه-نوبت 61

تهيه صورتهاي مالي و يادداشت هاي همراه-نوبت 61

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
آشنايي با بازار سرمايه-نوبت 1

آشنايي با بازار سرمايه-نوبت 1

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
جلسه با مديريت محترم  عامل

جلسه با مديريت محترم عامل

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان 
حسابداري صنعتي 1-نوبت 2

حسابداري صنعتي 1-نوبت 2

ارائه از: سازمان مدیریت صنعتی
هزینه دوره: رایگان